Congratulations !

Congratulations !

The 2014 Annual Performance Review of the Oromia Transport Agency. Congratulations to the Management and Staff of the office!

Baga Gammadani !

Ejensiin Geejjiba Oromiyaa Gamaaggama Raawwii hojii Waggaa bara 2014 gaggeessen wajjiri Geejjiba Magaala Bishooftuu sad.2ffaa bahe. Hoggansii fi Hojjettoonni mana hojichaa baga gammaddani!

Share this Post